Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerini TTK'ya Uyum Süreleri 1 Temmuz 2014...

Bakanlığımızın Anonim Ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunu'na Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'nin 1 Temmuz 2013 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1 Temmuz 2014'e uzatıldı.

Yeni TTK ticari şirketler açısından çağdaş açılımlar getirmekte

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “ticaret şirketleri” açısından çağdaş açılımlar getirdiğini belirterek, “Yeni TTK birçok yönüyle reformcu yaklaşımlar öngörmektedir.  Kanunun temel öngörüleri arasında, şirketlerimizi sermayenin sınır tanımadığı ve rekabetin arttığı bir ortamda uluslararası kurumlarla ve kurallarla uyumlu bir şekilde geleceğe hazırlayacak bir düzenleme oluşturma amacı yatmaktadır. Bu kapsamda, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda, anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini, 1 Temmuz 2013 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirmeleri öngörülmüştür. Bunun yanında, kamuoyundan gelen talepler de dikkate alınarak ticaret erbabımıza kolaylık sağlanması amacıyla bu sürenin 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzatılmasına amacıyla “Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ” hazırlanmış ve anılan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.” dedi. 
 
Yazıcı, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; anonim şirketlerin esas sözleşmelerinin ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirme süresinin 1 Temmuz 2014 tarihine kadar uzatıldığını ifade etti.