Mersin İli Yöresel Ürünler Duyurusu

Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Genelgesi uyarınca; 
Resmi Gazetenin 06.08.2016 tarih ve 29793 Sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi doğrultusunda, İl Müdürlüğümüzce; İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin tespiti amacıyla, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ziraat Odası Başkanlıkları, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi, Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Tüketici Hakları Derneği’nin Önerileri doğrultusunda hazırlanan, Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin belirtildiği liste aşağıdadır.

Bu listeye 7(Yedi) gün içinde İl Müdürlüğümüz nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda İl Müdürlüğümüze, listede yer alan Yöresel ürünlerin üreticisi ve tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilmelidir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden 5(Beş) gün içinde karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüzce internet sitesinde ilan edilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve yöresel ürün tespitinde öneride bulunan kuruluşlara gönderilecektir.
 
MERSİN  İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ İLANI
İLAN TARİHİ : 19.12.2016

MERSİN İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...