“Tüketici ve Tüketim” konulu resim yarışmasında İlimizde dereceye giren öğrencilere ödül takdimi

Bakanlığımız, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda, eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla tüm Türkiye’de resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8. Sınıf öğrencilerini kapsayan “Tüketici ve Tüketim” konulu resim yarışmasında İlimizde dereceye giren öğrencilerden Mersin Özel Toros Ortaokulu öğrencisi Selin ADA ve Mersin Özel Ataşehir Ortaokulu öğrencisi Hüseyin KÜRTÜM’ e ödülleri Ticaret İl Müdürü Hacı Akif YILDIZ tarafından takdim edildi.